Zonguldak Merkez

Karadeniz kıyısında bir şehir merkezi; Zonguldak Merkez…

Zonguldak Merkez

Görüşlerinizi Yazın

Karadeniz kıyısında bir şehir merkezi; Zonguldak Merkez…

Karadeniz kıyısında yer alan ve ülkemizin en önemli liman kentlerinden biri olan Zonguldak'ın şehir merkezi olan Zonguldak Merkez, sahip olduğu taşkömürü madenleri ile biliniyor daha çok. Zonguldak Merkez, kuzeydoğudan Kilimli ve güneybatından Kozlu ile sınırlandırılan bölgede bulunuyor.

Yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında; Zonguldak Merkez'in tarihinin M.Ö. 2500 yıllarına uzandığı ve bölgeye ilk yerleşenlerin Hattiler, sonrasında da Hititler olduğu anlaşılıyor. Frig boylarından oluşan Birhin, Mariandyn ve Migdon isimli göç toplulukları, Zonguldak Merkez'in ilk sahipleriymiş. M.Ö. 7. yüzyılda da ticari amaçlı limanlar kurulmuş Zonguldak Merkez'e. M.Ö. 334'e kadar Perslerin egemenliğinde kalan Zonguldak Merkez, Büyük İskender'in Anadolu seferinden sonra kısa bir süreliğine Makedonyalı subaylar tarafından yönetilmiş. Sonrasında ise Pers şatrapı Mithridates'in halkın desteğiyle Batı Karadeniz Bölgesi'nde kurduğu Pontus Devleti'nin bir parçası olmuş Zonguldak Merkez. M.S. 1. yüzyıla dek ayakta kalmayı başaran bu devlet, Roma'nın ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma'nın topraklarına katılmış.

1084 yılında ise Anadolu Selçuklu ordusu tarafından fethedilen Zonguldak Merkez, sırasıyla Cenevizliler ve Candaroğulları'nın hakimiyeti altına girmiş. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'yı ele geçirmesinden sonra, Zonguldak Merkez de Osmanlıların hakimiyetine girmiş.

İlk kömür II. Mahmut zamanında, 1829 yılında bulunmuş Zonguldak Merkez'de. 1848 yılında ilk kömür ocakları açılmış ve bu ocaklar Belçikalı ve Fransız şirketleri tarafından işletilmiş.

I. Dünya Savaşı'ndan sonra, 1919 yılında Fransız şirketlerinin haklarını koruma bahanesi sunan Fransız askerler, Zonguldak Merkez'i işgal etmişler, ancak Zonguldak Merkez'de yer alan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine bağlı güçlerin karşı koymasıyla, 21 Haziran 1920'de bölgeyi terk etmişler.

Zonguldak Merkez, yılın hemen hemen bütün zamanlarında yoğun bir şekilde yağış alan bir bölge. Bu da Karadeniz ikliminin tipik özelliklerinden biri. Ancak bu durumun, Zonguldak Merkez'in yeraltı su seviyesini önemli ölçüde etkilediğini söyleyebiliriz.

İlk görüşü siz yazın

Şu ana kadar bir tavsiye yazılmamış.

İlk tavsiyeyi yazmak ister misiniz?

Görüşlerinizi Yazın